söndag 25 november 2012

FlashBack - Att spela in videoklipp

Mina experiment med olika tjänster att spela in videoklipp med olika tjänster och program fortsätter.

Jag laddade ned en gratisversion av FlashBack-programmet på min dator och spelade in en pressentation av Knovio-tjänsten med det. Sedan sparade jag denna presentation på min dator i programmets eget format, vilket är fbr-format.

Nästa steg var att jag exporterade Knovio-presentationen på mitt konto i YouTube i Flash-format, vilket var möjligt och där hade jag två olika möjligheter: antingen i swf-format eller flv-format. Jag testade först swf-formatet, men det formatet fick jag inte nedladdat på mitt YouTube-konto, utan jag fick ett felmeddelande. Ett nytt försök med flv-export och det lyckades, så att jag kunde ladda ned Knovio-presentationen på YouTube.

Sedan kopierade jag inbäddningskoden av presentationen och klistrade in den på detta inläggs html-flik på min blogg. Min Knovio-presentation finns här nedanför.

Jag är inte riktigt nöjd med presentationen, eftersom bildkvaliteten är suddig. Jag lade märke till att man skall vara nogrann med fontstorleken i original PowerPoint-presentationen, så att den skrivna texten skulle vara tydligare än i denna presentation. CC-licensbilden kunde också vara litet större.Ritvas Knovio-prenika, Screencast-O-Matic-prenika och FlashBack-prenika ansökanJag har experimenterat under hösten 2012 med olika tjänster som erbjuder möjlighet av att spela in videoklipp med bild och ljud. Jag har stiftat bekantskap med:
- PowerPoint iSpring Pro
- SlideCast
- Knovio
- Screencast-O-Matic och
- FlashBack
samt gjort jämförelser, hur dessa olika möjligheter skiljer sig från varandra. Mitt val av dessa är 
Screencast-O-Matic, som jag anser att bäst betjänar mina behov och har ett användarvänligt gränssnitt.

Jag ber att få Knovio-, Screencast-O-Matic- och FlashBack-prenika.

Hälsningar
Ritva


måndag 19 november 2012

Ritvas Prezi-prenika ansökan

Jag har sparat på min blogg två videoklipp, som visar, hur man skapar ett Prezi-konto och en Prezi-presentation. Det är ca tre år sedan som jag skapade min första Prezi-presentation och tyckte att det var roligt, eftersom den är så annorlunda jämfört med vanliga PowerPoint-presentationer. Den inbäddade Prezi-presentationen om lagstiftning som styr bokföring var bland de första presentationerna som jag har skapat och använt i min undervisning.

Jag ändrade mitt öppna Prezi-konto till Edu Enjoy Prezi nu på hösten. Användargränssnittet har ändrat sitt utseende sedan jag har sist använt Prezi och det är tydligare än förut enligt min mening. Det nya för mig var också möjligheten av att skapa Prezi-presentationer gemensamt.

Jag anhåller nu att få en Prezi-prenika.

Hälsningar
Ritva

fredag 16 november 2012

Prezi-presentation

Prezi är en web-baserad tjänst med vars hjälp Du kan göra litet annorlunda presentationer. En del tycker att Prezi-presentationer är bättre jämfört med t.ex. PowerPoint-presentationer och en del gillar dem inte alls. Jag själv tycker om Prezi-presentationer, om de inte är alltför dynamiska. Med dynamiska menar jag att de inte skall gunga alltför mycket, eftersom då blir man snurrig i huvudet, när man följer en alltför gungande Prezi-presentation.

Prezi hittar Du i adressen www.prezi.com

Här nedanför finns Markus Häkkinens instruktionsvideo på finska, hur Du kan ta i bruk Edu Enjoy Prezi, vilket är gratis för lärare.
Här nedanför finns ett videoklipp på engelska, vilket visar "how to get started". Prezi-användargränssnitt har ändrats efter detta videoklipp och jag själv tycker att det nya användargränssnittet är tydligare att använda.Ritvas Prezi-presentation om lagstiftning som styr bokföring här nedanför.
Jag har bäddat in denna presentation på Fronter i merkonomstuderandes bokföringsrum.

Reflektioner efter den tredje some-närstudiedagen

Learning Café -metoden var en intressant upplevelse som en ny inlärningsmetod för mig. Jag blev inspirerad och vill nappa på den för att pröva den tillsammans med mina merkonomvuxenstuderande, när de är tillbaka från sin inlärning i arbete -period efter nyåret. Då kunde studeranden göra en sammanfattning av sina erfarenheter under arbetslivsperioden och fristående examenstillfällen.

Jag har fört vidare Irmelis budskap om möjligheter som IT-kouluttajat ry. erbjuder för att ordna t.ex.ett some-seminarium inom Axxell-organisationen. Jag tog upp saken med mina kolleger och de tyckte att det var en bra idé.

Under eftermiddagen nappade jag två nya verktyg: SumoPaint och Greenshot, som jag vill stifta närmare bekantskap med under den sista some-distansperioden.

Så att some-äventyret fortsätter!

lördag 10 november 2012

Spela in videoklipp med Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic är en tjänst på internet, som erbjuder möjligheter att spela in bild, ljud och det som händer på skärmen i form av videoklipp. Du hittar tjänsten i adressen http://www.screencast-o-matic.com/

Jag jämförde Screencastr- och Screencast-O-Matic -tjänster och upptäckte att maximilängd av en videoinspelning i gratisversionen av dessa tjänster är i:
  • Screencastr                  5 min
  • Screencast-O-Matic     15 min
Detta avgjorde att jag valde det senare alternativet av dessa två, alltså Screencast-O-Matic, eftersom jag anser att maximilängd av 15 minuter är lämpligare än 5 minuter, vilket är för kort tid för videoklipp.

Här nedanför finns Åsa Kronvists videoklipp, som presenterar Screencast-O-Matics möjligheter.Här nedanför finns Gösta Lindgrens video, hur man spelar in en PowerPoint-presentation med Screencast-O-Matic.Här nedanför finns Ritvas första inspelning av ett videoklipp med Screencast-O-Matic.Ritvas videoklipp - Excelin perusteet här nedanför.Ritvas Screecast-O-Matic-prenika ansökan

Jag har experimenterat en hel del med Screencast-O-Matic genom att söka fram videoklipp, hur man skapar Screencast-O-Matic-presentationer. Här på min blogg har jag bäddat in två av mina presentationer, en på svenska och en på finska. Originalen till dessa presentationer har jag exporterat som mp4-filer på min egen dator.

Jag gillar mest denna tjänst för att göra egna videoklipp med ljud. Bilden har jag lämnat bort med avsikt, men det finns möljigt att få videokamerabilden med.

Jag ber att få en Screencast-O-Matic-prenika.

Hälsningar
Ritva

torsdag 8 november 2012

Hur man skapar ett Google Docs -formulär

Här nere finns Lars Berggrens instruktionsvideo, hur man skapar ett Google Docs -formulär i Google Drive.

söndag 4 november 2012

Ritvas rundtur i Glogster-värld

Här nedanför har jag samlat några videos av Glogster på svenska.

Vad är Glogster?


Att skapa ett Glogster-klassrum


Hur "gloggar" jag?Här skall man börja:
www.edu.glogster.com

Ritvas första Glogster-multimediaposter

här nedanför


Ritvas Google Dokument -prenika ansökan

Nu är det dags att söka Google Dokument -prenika.

Jag har
- skapat en mappstruktur i mitt Google Drive
- flyttat dokument i olika mappar
- skapat Google -presentation och Google -textdokument
- delat dessa dokument med andra
- gjort ändringar i delade dokument
- laddat ned Google Dokument på min egen dator
- laddat upp dokument i Google Drive
- konverterat en del av de uppladdade dokumenten till Google Dokument
- skapat ett Google Dokument -fomulär
- skickat formuläret till Digflick-gänget per epost och väntar på svaren
- bäddat in Google Dokument -formuläret på  Digflick-bloggen

Fast jag inte är så övertygad om Google Docs -fördelar allmänt, så möjlighet av att dela dokument, skall jag fundera litet närmare på: Vid hurudana sammanhang skulle det ge mervärde i mitt arbete?

Hälsningar
Ritva

Digflick och Google Hangout 1.11.2012

Vi testade 1.11.2012 Google Hangout med Digflick-gänget.

Jag hade skapat en cirkel i mitt Gmail. Cirkeln är någon typ av en gruppadress och i denna cirkel hade jag alla Digflick-deltagarnas gmail-adress med. Digflick-cirkeln utnyttjade jag, när jag skickade inbjudan till vår Hangout-session. Det fungerade bra.

Vi var Anna, Dick, Irmeli, Nina och jag med i Hangout-sessionen. Carola kom sedan senare med, när Irmeli, Anna och Dick hade redan lämnat sessionen. Nina och jag var nämligen ivriga och vi tränade, hur man:
- importerar ett dokument i Google Drive
- konverterar det importerade dokumentet till Google Docs  - dokument
- delar det importerade dokumentet
- delar sin skärm till andra Google Hangout-deltagare.

Vi upptäckte tillsammans med Nina, att det var svårt att flytta sig mellan Google Drive och Google Hangout. Vi ville nämligen kolla emellan, hur det delade dokumentet såg ut i Google Drive. Det var litet irriterande att det öppnades flera fönster och därför tappade man lätt kontroll över, i vilket fönster man hade Google Hangout.

Det var viktigt att upptäcka, att när man delar sin skärm, då ser den som delar sin  skärm enbart den skärm, som är delad i ett eget fönster, alltså inte i Google Hangout -fönster. De andra deltagare ser däremot den delade skärmen i Google Hangout -fönster. Nå, det var svårt att beskriva, men bäst begriper man detta, när man själv tränar att dela sin skärm.

En anna viktig sak, som jag själv har upptäckt, när man har distanssessioner, är att man skall ha en agenda för sessionen och att man skall vara förberedd för den. Vi hade en agenda och den gav litet struktur i det, vad vi gjorde under vår träff.

Nina fungerade som sekreterare under vår Hangout-session och hon skrev ned minnesanteckningar i agendan, som jag hade sparat som ett delat dokument i Google Docs före vår Hangout-träff. Vi hade denna agenda framme så att alla såg den under sessionen. Förutom den delade agendan såg vi varandras bilder, förutsatt att videokameran var på.

Det var verkligen en givande Hangout-träff och bra träning i Hangout-användningen för nybörjare, såsom jag. Vi skall träna mera nästa torsdag 8.11.2012 kl. 20. Nu skall vi bara komma överens om, att vem som bjuder in alla deltagare denna gång. Det är bra att komma överens om det också i förväg.