söndag 9 december 2012

Ritvas presentation av sina some-verktyg

Här nedanför finns ett videoklipp, som presenterar mina some-verktyg, som jag delvis redan har tagit i bruk och delvis tänker göra det i framtiden. Jag har gjort videoklippet med hjälp av en mindmap-tjänst som heter MindMeister och en videoklipptjänst som heter Screencast-O-Matic.

söndag 2 december 2012

Ritvas some-verktyg

Jag valde en mind-map istället för ett löp för att prsesentera de some-verktyg som jag har valt att ta i bruk i min undervisning. En mindre del av dessa verktyg har jag redan börjat använda, men eftersom min tidsresurs är knapp så får de flesta some-verktygen att vänta tills jag har mera tid att ta dem i bruk.

Jag har bäddat in en MindMeister-mind-map nedanför. Anne Rongas tipsade att man kan ha denna tjänst som en applikation i Google Drive. Jag kopplade MindMeister i mitt Google Drive och det är behändigt att använda. Det är mångsidigare att använda än Mind42, anser jag.Create your own mind maps at MindMeister