Google-tjänster

Google Docs -formulär

Här nere finns Lars Berggrens instruktionsvideo, hur man skapar ett Google Docs -formulär i Google Drive.


Ritvas Google Docs -formulärtest

Jag har idag delat ett Google Docs -formulär med Digflick-gänget och skickat det till er per epost.

Här testar jag, hur det ser ut, när jag inbäddar detta samma frågeformulär på vår gemensamma Digflick-blogg.

Det är inte mening att Du skulle besvara dubbelt mina frågor. Det kan man nämligen göra, vilket är tokigt. Vi testade det tillsammans med Irmeli. Månne man kan göra en sådan inställning på Google Docs -formuläret, att det inte går att skicka dubbla eller flerdubbla svar.

Det vore viktigt att begränsa svarandet, speciellt då, om man sedan gör sammanfattningar, som grudar sig på de inskickade svaren.

Hälsningar
Ritva

Rapportformuläret med frågor här nedan:Sammanfattning av frågeresultaten11.11.2012

Fast nedanstående bilder är suddiga och oklara, låter jag dem vara här så länge som jag får en förbättrad bildkvalitet.


Andra Google Hangout

Vi testade 1.11.2012 Google Hangout med Digflick-gänget.

Jag hade skapat en cirkel i mitt Gmail. Cirkeln är någon typ av en gruppadress och i denna cirkel hade jag alla Digflick-deltagarnas gmail-adress med. Digflick-cirkeln utnyttjade jag, när jag skickade inbjudan till vår Hangout-session. Det fungerade bra.

Vi var Anna, Dick, Irmeli, Nina och jag med i Hangout-sessionen. Carola kom sedan senare med, när Irmeli, Anna och Dick hade redan lämnat sessionen. Nina och jag var nämligen ivriga och vi tränade, hur man:
- importerar ett dokument i Google Drive
- konverterar det importerade dokumentet till Google Docs  - dokument
- delar det importerade dokumentet
- delar sin skärm till andra Google Hangout-deltagare.

Vi upptäckte tillsammans med Nina, att det var svårt att flytta sig mellan Google Drive och Google Hangout. Vi ville nämligen kolla emellan, hur det delade dokumentet såg ut i Google Drive. Det var litet irriterande att det öppnades flera fönster och därför tappade man lätt kontroll över, i vilket fönster man hade Google Hangout.

Det var viktigt att upptäcka, att när man delar sin skärm, då ser den som delar sin  skärm enbart den skärm, som är delad i ett eget fönster, alltså inte i Google Hangout -fönster. De andra deltagare ser däremot den delade skärmen i Google Hangout -fönster. Nå, det var svårt att beskriva, men bäst begriper man detta, när man själv tränar att dela sin skärm.

En anna viktig sak, som jag själv har upptäckt, när man har distanssessioner, är att man skall ha en agenda för sessionen och att man skall vara förberedd för den. Vi hade en agenda och den gav litet struktur i det, vad vi gjorde under vår träff.

Nina fungerade som sekreterare under vår Hangout-session och hon skrev ned minnesanteckningar i agendan, som jag hade sparat som ett delat dokument i Google Docs före vår Hangout-träff. Vi hade denna agenda framme så att alla såg den under sessionen. Förutom den delade agendan såg vi varandras bilder, förutsatt att videokameran var på.

Det var verkligen en givande Hangout-träff och bra träning i Hangout-användningen för nybörjare, såsom jag. Vi skall träna mera nästa torsdag 8.11.2012 kl. 20. Nu skall vi bara komma överens om, att vem som bjuder in alla deltagare denna gång. Det är bra att komma överens om det också i förväg.

Första Google Hangout

I kväll hade jag min första Google Hangout -session med Irmeli och Vappu.  Vi var alltså bara tre som deltog. Små tekniska problem hade vi, när vi försökte göra gemensamma anteckningar i ett delat Google Docs -dokument, men vi fick det inte delat.

Nå, vi fortsatte vår gemensamma session genom att diskutera, hur man tar in dokument i Google Docs och Irmeli gav tips att det är bäst att konvertera dokument till Google Docs -format för att lättare kunna jobba med dem gemensamt. Man ser dokumentets format i dess lilla ikon som är före filnamnet. Att man inte behöver spara de ändringar som man gör i Google Docs var nytt för mig. Alla ändringar sparas automatiskt, vad fiffigt. Har man flera dokument, som man hanterar vid en Hangout-session så delas dem automatiskt i Google Drive med Hangout-deltagare.

Vi kom överens om att Vappu skulle presentera Google Docs under vår följande närstudiedag i Arcada och jag skulle presentera funderingar omkring användning av ljudfiler i undervisningen.

Google Hangout och att göra gemensamma anteckningar under sessionen måste jag träna mera. Det kunde vara ett sätt att aktivera vuxenstuderande i sina studier.

Det var en givande och intressant kväll. Tack Irmeli och Vappu för sällskapet!

Google-rundtur

Denna rundtur i Google-tjänster har tagit litet längre tid än vad jag trodde. Jag upptäckte nämligen att det finns ett oerhört antal olika tjänster till förfogande.

Nya saker som jag testade under denna rundtur var Google Drive, där man har möjlighet att spara olika typer av filer och sedan dela dem så, att flera användare kan jobba med en och samma fil. Jag installerade ett fritt program Microsoft Office Nexus, som ger möjligheten av att formattera det gemensamma dokumentet effektivt.

Jag stiftade bekantskap med Google Hangout och hittade ett par bra instruktioner i dess användning, som finns här nedan.

En Hangout-video på engelska.

En länk till Googles svenska Hangout-instruktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar