söndag 9 december 2012

Ritvas presentation av sina some-verktyg

Här nedanför finns ett videoklipp, som presenterar mina some-verktyg, som jag delvis redan har tagit i bruk och delvis tänker göra det i framtiden. Jag har gjort videoklippet med hjälp av en mindmap-tjänst som heter MindMeister och en videoklipptjänst som heter Screencast-O-Matic.

söndag 2 december 2012

Ritvas some-verktyg

Jag valde en mind-map istället för ett löp för att prsesentera de some-verktyg som jag har valt att ta i bruk i min undervisning. En mindre del av dessa verktyg har jag redan börjat använda, men eftersom min tidsresurs är knapp så får de flesta some-verktygen att vänta tills jag har mera tid att ta dem i bruk.

Jag har bäddat in en MindMeister-mind-map nedanför. Anne Rongas tipsade att man kan ha denna tjänst som en applikation i Google Drive. Jag kopplade MindMeister i mitt Google Drive och det är behändigt att använda. Det är mångsidigare att använda än Mind42, anser jag.Create your own mind maps at MindMeister

söndag 25 november 2012

FlashBack - Att spela in videoklipp

Mina experiment med olika tjänster att spela in videoklipp med olika tjänster och program fortsätter.

Jag laddade ned en gratisversion av FlashBack-programmet på min dator och spelade in en pressentation av Knovio-tjänsten med det. Sedan sparade jag denna presentation på min dator i programmets eget format, vilket är fbr-format.

Nästa steg var att jag exporterade Knovio-presentationen på mitt konto i YouTube i Flash-format, vilket var möjligt och där hade jag två olika möjligheter: antingen i swf-format eller flv-format. Jag testade först swf-formatet, men det formatet fick jag inte nedladdat på mitt YouTube-konto, utan jag fick ett felmeddelande. Ett nytt försök med flv-export och det lyckades, så att jag kunde ladda ned Knovio-presentationen på YouTube.

Sedan kopierade jag inbäddningskoden av presentationen och klistrade in den på detta inläggs html-flik på min blogg. Min Knovio-presentation finns här nedanför.

Jag är inte riktigt nöjd med presentationen, eftersom bildkvaliteten är suddig. Jag lade märke till att man skall vara nogrann med fontstorleken i original PowerPoint-presentationen, så att den skrivna texten skulle vara tydligare än i denna presentation. CC-licensbilden kunde också vara litet större.Ritvas Knovio-prenika, Screencast-O-Matic-prenika och FlashBack-prenika ansökanJag har experimenterat under hösten 2012 med olika tjänster som erbjuder möjlighet av att spela in videoklipp med bild och ljud. Jag har stiftat bekantskap med:
- PowerPoint iSpring Pro
- SlideCast
- Knovio
- Screencast-O-Matic och
- FlashBack
samt gjort jämförelser, hur dessa olika möjligheter skiljer sig från varandra. Mitt val av dessa är 
Screencast-O-Matic, som jag anser att bäst betjänar mina behov och har ett användarvänligt gränssnitt.

Jag ber att få Knovio-, Screencast-O-Matic- och FlashBack-prenika.

Hälsningar
Ritva


måndag 19 november 2012

Ritvas Prezi-prenika ansökan

Jag har sparat på min blogg två videoklipp, som visar, hur man skapar ett Prezi-konto och en Prezi-presentation. Det är ca tre år sedan som jag skapade min första Prezi-presentation och tyckte att det var roligt, eftersom den är så annorlunda jämfört med vanliga PowerPoint-presentationer. Den inbäddade Prezi-presentationen om lagstiftning som styr bokföring var bland de första presentationerna som jag har skapat och använt i min undervisning.

Jag ändrade mitt öppna Prezi-konto till Edu Enjoy Prezi nu på hösten. Användargränssnittet har ändrat sitt utseende sedan jag har sist använt Prezi och det är tydligare än förut enligt min mening. Det nya för mig var också möjligheten av att skapa Prezi-presentationer gemensamt.

Jag anhåller nu att få en Prezi-prenika.

Hälsningar
Ritva

fredag 16 november 2012

Prezi-presentation

Prezi är en web-baserad tjänst med vars hjälp Du kan göra litet annorlunda presentationer. En del tycker att Prezi-presentationer är bättre jämfört med t.ex. PowerPoint-presentationer och en del gillar dem inte alls. Jag själv tycker om Prezi-presentationer, om de inte är alltför dynamiska. Med dynamiska menar jag att de inte skall gunga alltför mycket, eftersom då blir man snurrig i huvudet, när man följer en alltför gungande Prezi-presentation.

Prezi hittar Du i adressen www.prezi.com

Här nedanför finns Markus Häkkinens instruktionsvideo på finska, hur Du kan ta i bruk Edu Enjoy Prezi, vilket är gratis för lärare.
Här nedanför finns ett videoklipp på engelska, vilket visar "how to get started". Prezi-användargränssnitt har ändrats efter detta videoklipp och jag själv tycker att det nya användargränssnittet är tydligare att använda.Ritvas Prezi-presentation om lagstiftning som styr bokföring här nedanför.
Jag har bäddat in denna presentation på Fronter i merkonomstuderandes bokföringsrum.

Reflektioner efter den tredje some-närstudiedagen

Learning Café -metoden var en intressant upplevelse som en ny inlärningsmetod för mig. Jag blev inspirerad och vill nappa på den för att pröva den tillsammans med mina merkonomvuxenstuderande, när de är tillbaka från sin inlärning i arbete -period efter nyåret. Då kunde studeranden göra en sammanfattning av sina erfarenheter under arbetslivsperioden och fristående examenstillfällen.

Jag har fört vidare Irmelis budskap om möjligheter som IT-kouluttajat ry. erbjuder för att ordna t.ex.ett some-seminarium inom Axxell-organisationen. Jag tog upp saken med mina kolleger och de tyckte att det var en bra idé.

Under eftermiddagen nappade jag två nya verktyg: SumoPaint och Greenshot, som jag vill stifta närmare bekantskap med under den sista some-distansperioden.

Så att some-äventyret fortsätter!

lördag 10 november 2012

Spela in videoklipp med Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic är en tjänst på internet, som erbjuder möjligheter att spela in bild, ljud och det som händer på skärmen i form av videoklipp. Du hittar tjänsten i adressen http://www.screencast-o-matic.com/

Jag jämförde Screencastr- och Screencast-O-Matic -tjänster och upptäckte att maximilängd av en videoinspelning i gratisversionen av dessa tjänster är i:
 • Screencastr                  5 min
 • Screencast-O-Matic     15 min
Detta avgjorde att jag valde det senare alternativet av dessa två, alltså Screencast-O-Matic, eftersom jag anser att maximilängd av 15 minuter är lämpligare än 5 minuter, vilket är för kort tid för videoklipp.

Här nedanför finns Åsa Kronvists videoklipp, som presenterar Screencast-O-Matics möjligheter.Här nedanför finns Gösta Lindgrens video, hur man spelar in en PowerPoint-presentation med Screencast-O-Matic.Här nedanför finns Ritvas första inspelning av ett videoklipp med Screencast-O-Matic.Ritvas videoklipp - Excelin perusteet här nedanför.Ritvas Screecast-O-Matic-prenika ansökan

Jag har experimenterat en hel del med Screencast-O-Matic genom att söka fram videoklipp, hur man skapar Screencast-O-Matic-presentationer. Här på min blogg har jag bäddat in två av mina presentationer, en på svenska och en på finska. Originalen till dessa presentationer har jag exporterat som mp4-filer på min egen dator.

Jag gillar mest denna tjänst för att göra egna videoklipp med ljud. Bilden har jag lämnat bort med avsikt, men det finns möljigt att få videokamerabilden med.

Jag ber att få en Screencast-O-Matic-prenika.

Hälsningar
Ritva

torsdag 8 november 2012

Hur man skapar ett Google Docs -formulär

Här nere finns Lars Berggrens instruktionsvideo, hur man skapar ett Google Docs -formulär i Google Drive.

söndag 4 november 2012

Ritvas rundtur i Glogster-värld

Här nedanför har jag samlat några videos av Glogster på svenska.

Vad är Glogster?


Att skapa ett Glogster-klassrum


Hur "gloggar" jag?Här skall man börja:
www.edu.glogster.com

Ritvas första Glogster-multimediaposter

här nedanför


Ritvas Google Dokument -prenika ansökan

Nu är det dags att söka Google Dokument -prenika.

Jag har
- skapat en mappstruktur i mitt Google Drive
- flyttat dokument i olika mappar
- skapat Google -presentation och Google -textdokument
- delat dessa dokument med andra
- gjort ändringar i delade dokument
- laddat ned Google Dokument på min egen dator
- laddat upp dokument i Google Drive
- konverterat en del av de uppladdade dokumenten till Google Dokument
- skapat ett Google Dokument -fomulär
- skickat formuläret till Digflick-gänget per epost och väntar på svaren
- bäddat in Google Dokument -formuläret på  Digflick-bloggen

Fast jag inte är så övertygad om Google Docs -fördelar allmänt, så möjlighet av att dela dokument, skall jag fundera litet närmare på: Vid hurudana sammanhang skulle det ge mervärde i mitt arbete?

Hälsningar
Ritva

Digflick och Google Hangout 1.11.2012

Vi testade 1.11.2012 Google Hangout med Digflick-gänget.

Jag hade skapat en cirkel i mitt Gmail. Cirkeln är någon typ av en gruppadress och i denna cirkel hade jag alla Digflick-deltagarnas gmail-adress med. Digflick-cirkeln utnyttjade jag, när jag skickade inbjudan till vår Hangout-session. Det fungerade bra.

Vi var Anna, Dick, Irmeli, Nina och jag med i Hangout-sessionen. Carola kom sedan senare med, när Irmeli, Anna och Dick hade redan lämnat sessionen. Nina och jag var nämligen ivriga och vi tränade, hur man:
- importerar ett dokument i Google Drive
- konverterar det importerade dokumentet till Google Docs  - dokument
- delar det importerade dokumentet
- delar sin skärm till andra Google Hangout-deltagare.

Vi upptäckte tillsammans med Nina, att det var svårt att flytta sig mellan Google Drive och Google Hangout. Vi ville nämligen kolla emellan, hur det delade dokumentet såg ut i Google Drive. Det var litet irriterande att det öppnades flera fönster och därför tappade man lätt kontroll över, i vilket fönster man hade Google Hangout.

Det var viktigt att upptäcka, att när man delar sin skärm, då ser den som delar sin  skärm enbart den skärm, som är delad i ett eget fönster, alltså inte i Google Hangout -fönster. De andra deltagare ser däremot den delade skärmen i Google Hangout -fönster. Nå, det var svårt att beskriva, men bäst begriper man detta, när man själv tränar att dela sin skärm.

En anna viktig sak, som jag själv har upptäckt, när man har distanssessioner, är att man skall ha en agenda för sessionen och att man skall vara förberedd för den. Vi hade en agenda och den gav litet struktur i det, vad vi gjorde under vår träff.

Nina fungerade som sekreterare under vår Hangout-session och hon skrev ned minnesanteckningar i agendan, som jag hade sparat som ett delat dokument i Google Docs före vår Hangout-träff. Vi hade denna agenda framme så att alla såg den under sessionen. Förutom den delade agendan såg vi varandras bilder, förutsatt att videokameran var på.

Det var verkligen en givande Hangout-träff och bra träning i Hangout-användningen för nybörjare, såsom jag. Vi skall träna mera nästa torsdag 8.11.2012 kl. 20. Nu skall vi bara komma överens om, att vem som bjuder in alla deltagare denna gång. Det är bra att komma överens om det också i förväg.

söndag 28 oktober 2012

Reflektioner efter den andra närstudiedagen

Så många möjlighter med så många nya verktyg! Bara man hade mera tid att jobba med dessa nya verktyg och ta ens en del av dem i användning.

Jag blev inspirerad av närstudiedagen 25.10.2012 och testade att skapa en minneskarta med Mind42 av dagens fina presentationer. Jag sparade minneskartan som en bild och fick litet kämpa med bildstorleken för att få den passa in på min bloggsida. Sedan exporterade jag bilden från Mind42 till min egen dator och därifrån till Picasa för att hämta bilden från Picasa till min blogg. Fast bildkvaliteten är suddig och dålig, så tänkte jag låta bilden ändå bli här.torsdag 25 oktober 2012

PowerPoint och ett tilläggsdel till det - iSpring Pro

Ifall Du är intresserad av att testa PowerPoints tilläggsdel här finns en länk, som hjälper Dig att göra det.

Här finns en engelsk presentation av iSpring Pro.

tisdag 23 oktober 2012

AudaCity - ett gratis audioprogram

AudaCity är ett gratis audioprogram för att spela in ljud och editera det.
Här nedan finns Audacitys introduktionsvideo.Med denna länk hittar Du möjligheten att ladda ned Audacity-programmet.
Med denna länk hittar Du möjligheten att ladda ned Audacity-Lame MP3 tilläggsdelen.

måndag 22 oktober 2012

SoundCloud

Här finns en möjlighet att spela in, dela, ladda ned eller skicka musikljudfiler i internet.

SoundClouds introduktionsvideo på engelska nedanför.
Pop Jazz - från SoundCloud - CC

A Love That Will Last -Renee Olstead(Cover) by @Runtlalala ft. @TezaSumendra & @StephanusJason on Guitar by Runtlalala

söndag 21 oktober 2012

Ritvas audioBoo-prenika ansökan

Här finns min audioBoo-rapport i form av en audioBoo-ljudfil.


Bra informationskällor - ljud i undervisning

Här finns några videoklipp från SNH:s websida - Verktyg i undervisning

Ljud i multimedia - Introduktion ca 2 minuterLjud i multimedia - Ljudinspelning - utrustningen ca 5 minuter
Podcast i lärande - Introduktion ca 5 minuterPodcast i undervisningen - Att skapa podcast ca 3,5 minuter

måndag 15 oktober 2012

Första session i Google Hangout

I kväll hade jag min första Google Hangout -session med Irmeli och Vappu.  Vi var alltså bara tre som deltog. Små tekniska problem hade vi, när vi försökte göra gemensamma anteckningar i ett delat Google Docs -dokument, men vi fick det inte delat.

Nå, vi fortsatte vår gemensamma session genom att diskutera, hur man tar in dokument i Google Docs och Irmeli gav tips att det är bäst att konvertera dokument till Google Docs -format för att lättare kunna jobba med dem gemensamt. Man ser dokumentets format i dess lilla ikon som är före filnamnet. Att man inte behöver spara de ändringar som man gör i Google Docs var nytt för mig. Alla ändringar sparas automatiskt, vad fiffigt. Har man flera dokument, som man hanterar vid en Hangout-session så delas dem automatiskt i Google Drive med Hangout-deltagare.

Vi kom överens om att Vappu skulle presentera Google Docs under vår följande närstudiedag i Arcada och jag skulle presentera funderingar omkring användning av ljudfiler i undervisningen.

Google Hangout och att göra gemensamma anteckningar under sessionen måste jag träna mera. Det kunde vara ett sätt att aktivera vuxenstuderande i sina studier.

Det var en givande och intressant kväll. Tack Irmeli och Vappu för sällskapet!

Google-rundtur

Denna rundtur i Google-tjänster har tagit litet längre tid än vad jag trodde. Jag upptäckte nämligen att det finns ett oerhört antal olika tjänster till förfogande.

Nya saker som jag testade under denna rundtur var Google Drive, där man har möjlighet att spara olika typer av filer och sedan dela dem så, att flera användare kan jobba med en och samma fil. Jag installerade ett fritt program Microsoft Office Nexus, som ger möjligheten av att formattera det gemensamma dokumentet effektivt.

Jag stiftade bekantskap med Google Hangout och hittade ett par bra instruktioner i dess användning, som finns här nedan.

En Hangout-video på engelska.

En länk till Googles svenska Hangout-instruktion.

söndag 14 oktober 2012

Rundtur i Google-tjänster

Denna rundtur i Google-tjänster har tagit litet längre tid än vad jag trodde. Jag upptäckte nämligen att det finns ett oerhört antal olika tjänster till förfogande.

Nya saker som jag testade under denna rundtur var Google Drive, där man har möjlighet att spara olika typer av filer och sedan dela dem så, att flera användare kan jobba med en och samma fil. Jag installerade ett fritt program Microsoft Office Nexus, som ger möjligheten av att formattera det gemensamma dokumentet effektivt.

Jag stiftade bekantskap med Google Hangout och hittade ett par bra instruktioner i dess användning, som finns här nedan.

En Hangout-video på engelska.


En länk till Googles svenska Hangout-instruktion.

lördag 13 oktober 2012

Google-tjänster

Google-konto har jag haft ganska länge, men jag måste erkänna att jag inte hade riktigt en klar bild av Googles olika tjänster, som jag nu upptäckte att är så otroligt många. Gmail, Google docs, Google kalender och Google Maps har varit bekanta för mig från förut, men Blogger och Google+ har jag lärt mig att känna till först nu under hösten 2012. Google Hangout skall jag pröva nu på måndag. Det blir verkligen spännande att se, hur det fungerar. Jag har tidigare deltagit WebEx- och TinyChat-sessioner och misstänker att huvudprinciperna är ganska långt lika. Google Hangout skulle jag kunna tänka mig att kunde vara ett verktyg i handledningen på distans.

Anne Rongas och Kaisa Honkonen-Ratinen har gjort en tydlig presentation av Google-tjänsters helhet på finska. Här finns en länk till presentationen, eftersom jag inte hittade den i Slideshare.

Nyfiken på audioBoo

Här finns min första inspelning på audioBoo

Jag tog vara på Irmelis tips och installerade audioBoo på min mobiltelefon. Det gick enkelt. Här nedan finns en test inspelad på mobiltelefonapplikationen. Jag märker en tydlig skillnad i ljudkvaliteten.
 

Med hjälp av denna länk hittar Du audioBoo-instruktioner på engelska.

tisdag 2 oktober 2012

Digilov - Digilupa

Här är en länk till Kopiostos "Tekijänoikeuden ABC". Denna sida är på finska och innehåller viktig information för lärare.

Tarmo Toikkanens webinar 21.8.2012 på finska - ca 35 min
"Digilupa ja muut lisenssit -- Mitä lisäoikeuksia oppilaitokseen voi ostaa ja mitä niillä tekee?" KOTEK-webinaarin 12. osa.

Ritvas Blogger-prenika ansökan


höstens granna färgerBlogger är ett nytt bekantskap för mig, men jag har skapat web-sidor med flera olika programvaror t.ex. Wordpress och Joomla. Funktionerna och struktur i Blogger liknar ganska långt fuktionerna i Wordpress. Blogger-progammet verkar vara användarvänligt.

Jag har
 • lagt upp en blogg i Blogger
 • kollat inställningarna och layout, så att de borde vara enligt instruktionerna
 • skrivit blogginlägg
 • satt länkar
 • satt egna bilder på min blogg
 • inbäddat YouTube videos
 • satt SlideShare-presentationer
 • prenumererat "Sociala medier i vuxenutbildningen" och mina gruppmedlemmars blogg genom Google Friend Connect
 • Följt mina prenumerationer på Blogger Läslista
 • kommenterat andras blogg
 • svarat på en bloggkommentar jag själv har fått

söndag 30 september 2012

SlideShare-prenika ansökan

Idag har jag faktiskt kämpat med mitt första SlideCast, men nu finns det på min blogg och det berättar litet, vad man kan göra med SlideShare-tjänsten.

Ritvas första SlideCast

Jag har kämpat med SlideCast och äntligen fick jag det sparat och någorlunda synkroniserat på SlideShare, fast jag hade problem med synkroniseringen. Jag förstår inte riktigt att fast jag ändrade diabyte och visade var dia 1 byts till dia 2,  SlideShare sparade inte denna föränding, utan börjar audiofilen litet för tidigt för dia nr 2.

George Siemens intervju om MOOC och den öppna utbildningen

Intressant intervju med Goerge Siemens. Videon fick mig nyfigen och jag skall stifta närmare bekantskap med MOOC (massively open online course).


lördag 29 september 2012

SlideShare-rundvandring

Idag har jag gjort en rundvandring på SlideShares web-sidor. Jag har skapat ett eget konto och grejat mina grundinställningar någorlunda i skick. Samtidigt har jag gjort egna minnesanteckningar med hjälp av PrintScreen-funktionen och klistrat in skärmbilderna i ett Word-dokument. Detta är det enda sättet för mig att kunna komma ihåg alla kurvor, var jag har varit och få en bild av denna tjänst och dess olika möjligheter.

De möjligheter, som SlideShare erbjuder är många. Jag har valt Vesa Linja-aho och Tarmo Toikkanen, vars SlideShare-produktion jag följer.

Här nedan finns en video, som visar, hur man kan skapa en Slidecast. Det skall jag pröva imorgon, eftersom idag är en så fin dag och solen kom just precis fram att nu är det dags att göra en liten rundvandring i naturen och i skogen,  istället .
SlideShare - Bokföringsmaterial

Grundprinciperna av bokslutet och periodiseringarna kommer väl fram med enkla ordalag i denna presentation. Jag kunde tänka mig att använda detta materialet i min undervisning, men eftersom Creative Commons -licensuppgifterna inte är med är jag litet tveksam ändå.torsdag 27 september 2012

Creative Commons -prenika ansökan

Reflektioner omkring Creative Commons

Tarmo Toikkanens sammanfattning av de upphovsrättsliga frågor, som varje lärare borde känna till, är jätte bra och därför ville jag ha den också på min blogg. Det beskriver klart, tydligt och koncist de viktigaste huvudpunkterna i ärendet. Efter att ha sökt fram litet mera information om upphovsrätten och Creative Commons i form av videos och länkar på denna blogg tänkte jag ta reda på, hur jag själv kan använda digilovet och följa dess bestämmelser i det undervisningsmaterial, som jag producerar. Sedan har jag bestämt mig att börja använda Creative Commons-licens i mitt undervisningmaterial.

Tarmo Toikkanen - ITK 2012


måndag 24 september 2012

Digilov - Digilupa

Här är en länk till Kopiostos web-sida om Digilupa. Sidan finns tyvärr enbart på finska, men innehåller viktig information till lärare.

söndag 23 september 2012

Creative Commons

Idag har jag stiftat bekantskap med Creative Commons. Med hjälp av Irmelis tips fick jag CC-licensen in på min blogg : "Gå först till Creative Commons och välj vilken licens du vill ha och kopiera koden. I din bloggs maskinrum, gå till Layouts>Lägg till en gadget. Välj Text, ge rubrik och klicka på Redigera HTML, klistra CC-koden dit. Spara." Tack Irmeli!

Här nedan finns några bra videos och web-sidor att lära sig mera om saken.

Upphovsrätt en introduktion (webbstjärnan) av Kristina Alexanderson, Sverige:
"Vad innebär upphovsrätten om du ska arbeta med webbpublicering i skolan. Hur ska en webbpublicist hantera upphovsrätten och vad skyddas av upphovsrätten. En introduktion för att få en inblick i upphovsrätten och vad den innebär om man ska publicera sig på nätet. En del av utbildningsmaterialet som Stiftelsen för internetinfrastruktur tagit fram i samband med deras satsning på Internet i skolan och tävlingen Webbstjärnan."Creative Commons -vad är det? av Kristina Alexanderson, Sverige:
"Kristina Alexanderson projektledare för Webbstjärnan och skolombudsman för Creative Commons Sverige förklarar licenssystemet. Hur använder man Creative Commons bilder? Hur kan man använda Creative Commons licensierade verk i skolan? Vad innebär Creative Commons? En pedagogisk presentation för Webbstjärnan. En skoltävling i att lära sig publicera sitt skolarbete på nätet."Creative Commons - länk
Creative Commons Sverige - länk
Creative Commons Suomi - länk
Creatiave Commons Search - länk
Ett enkelt verktyg för att välja den rätta CC-licensen - länk

Creative Commons

Idag har jag stiftat bekantskap med Creative Commons. Med hjälp av Irmelis tips fick jag CC-licensen in på min blogg : "Gå först till Creative Commons och välj vilken licens du vill ha och kopiera koden. I din bloggs maskinrum, gå till Layouts>Lägg till en gadget. Välj Text, ge rubrik och klicka på Redigera HTML, klistra CC-koden dit. Spara." Tack Irmeli!

Här nedan finns några bra videos och web-sidor att lära sig mera om saken.

Upphovsrätt en introduktion (webbstjärnan) av Kristina Alexanderson, Sverige:
"Vad innebär upphovsrätten om du ska arbeta med webbpublicering i skolan. Hur ska en webbpublicist hantera upphovsrätten och vad skyddas av upphovsrätten. En introduktion för att få en inblick i upphovsrätten och vad den innebär om man ska publicera sig på nätet. En del av utbildningsmaterialet som Stiftelsen för internetinfrastruktur tagit fram i samband med deras satsning på Internet i skolan och tävlingen Webbstjärnan."Creative Commons -vad är det? av Kristina Alexanderson, Sverige:
"Kristina Alexanderson projektledare för Webbstjärnan och skolombudsman för Creative Commons Sverige förklarar licenssystemet. Hur använder man Creative Commons bilder? Hur kan man använda Creative Commons licensierade verk i skolan? Vad innebär Creative Commons? En pedagogisk presentation för Webbstjärnan. En skoltävling i att lära sig publicera sitt skolarbete på nätet."Vesa Linja-ahos videoföreläsning nedanför ger bra tips och råd både åt studerande och lärare om upphovsrätten.Creative Commons - länk
Creative Commons Sverige - länk
Creative Commons Suomi - länk
Creatiave Commons Search - länk
Ett enkelt verktyg för att välja den rätta CC-licensen - länk

Reflektioner angående den första närstudiedagen 18.9.2012


Visst var det trevligt att träffa studiegruppens medlemmar under närstudiedagen. Dagen var givande, fast det kändes litet som korvstoppning. Det kom så mycket nya impulser under dagen att det verkligen är bra att få smälta impulserna i lugn och ro under distansstudiedagarna, fast arbetstakten på jobbet är ganska rask.

Kortspelet med nya sociala mediers verktyg var roligt. Vi valde blogg (Dick och Nina), Creative Commons (Ritva), Google-tjänster (Carola och Sanna) och Slideshare (Anna), som vi skulle stifta närmare bekantskap med under den första distansstudieperioden och kom överens om arbetsfördelningen. Var och en skulle rapportera om sitt verktyg  i gruppens nya gemensamma slutna blogg, som Nina skapade.

Google+ och dess Hangout-tjänst var nytt för mig. Jag tog kontakt med arbetsplatsens IT-helpdesk och fick Hangout-plugin installerat både i Internet Explorer och i Mozilla Firefox i min laptop. Det var bra tips som vi fick under närstudiedagen att installationen kräver administrator-rättigheter, som jag inte har på min arbetslaptop. Tack för den tipsen!

Det var nog många nya verktyg, som jag inte kände till bland spelkorten. Det blir faktiskt ett äventyr att få bli bekant med en hel del nya verktyg som man kan tänka sig att börja använda i sin undervisning. Viktigt är nog, att man är kritisk och väljer sådana verktyg som ger pedagogiskt mervärde i vuxenstudier.

lördag 8 september 2012

Harto Pönkäs föreläsning 7.9.2012


Ritvas första blogg-inlägg

Min bakgrund

Jag arbetar med andra stadiets vuxenstuderande. Bokföring och kalkylering i form av prissättningskalkyler, resultat- och kassabudgeter samt lönsamhetskalkyler hör bl.a. till mina undervisningsområden. Jag undervisar och handleder studerande i sin examensprocess till grundexamen inom företagsekonomi, merkonom och är examensansvarig för yrkesexamen inom ekonomiförvaltning. Jag har sekreterarbakgrund från arbetslivet 1972 – 1994. Som vuxenlärare har jag arbetat i 16 år och är fortfarande nyfiken att lära mig nya arbetssätt.
 
Under åren 2006 – 2009 kompletterade jag mina gamla merkonomstudier till ICT-tradenom, eLearning och multimedia som huvudämne vid Hämeen ammattikorkeakoulu. Intresset av att utveckla distansstudiemöjligheter för vuxna var motorn till dessa studier.
 

Jag som some-människa

Some-erfarenhet har jag ganska litet. Jag har deltagit några some-utbildningar och har haft nöjet att ha Anne Rongas och Pasi Silander som mina handledare. Jag har skapat några ning-sidor tillsammans med merkonomstuderanden. Målsättningen med dessa ning-sidor har närmast varit den att examinanderna kan upprätthålla kontakt med varandra också efter sina studier. På detta sätt  har jag fått erfarenhet av att administrera some-sidor.
 

Mina förväntningar

Jag ser fram emot att få bra idéer samt tips och råd, hur jag kunde använda sociala medier på ett pedogogiskt meningsfullt sätt inom mina egna utbildningsområden och i examinandernas examensprocess.