söndag 9 december 2012

Ritvas presentation av sina some-verktyg

Här nedanför finns ett videoklipp, som presenterar mina some-verktyg, som jag delvis redan har tagit i bruk och delvis tänker göra det i framtiden. Jag har gjort videoklippet med hjälp av en mindmap-tjänst som heter MindMeister och en videoklipptjänst som heter Screencast-O-Matic.

söndag 2 december 2012

Ritvas some-verktyg

Jag valde en mind-map istället för ett löp för att prsesentera de some-verktyg som jag har valt att ta i bruk i min undervisning. En mindre del av dessa verktyg har jag redan börjat använda, men eftersom min tidsresurs är knapp så får de flesta some-verktygen att vänta tills jag har mera tid att ta dem i bruk.

Jag har bäddat in en MindMeister-mind-map nedanför. Anne Rongas tipsade att man kan ha denna tjänst som en applikation i Google Drive. Jag kopplade MindMeister i mitt Google Drive och det är behändigt att använda. Det är mångsidigare att använda än Mind42, anser jag.Create your own mind maps at MindMeister

söndag 25 november 2012

FlashBack - Att spela in videoklipp

Mina experiment med olika tjänster att spela in videoklipp med olika tjänster och program fortsätter.

Jag laddade ned en gratisversion av FlashBack-programmet på min dator och spelade in en pressentation av Knovio-tjänsten med det. Sedan sparade jag denna presentation på min dator i programmets eget format, vilket är fbr-format.

Nästa steg var att jag exporterade Knovio-presentationen på mitt konto i YouTube i Flash-format, vilket var möjligt och där hade jag två olika möjligheter: antingen i swf-format eller flv-format. Jag testade först swf-formatet, men det formatet fick jag inte nedladdat på mitt YouTube-konto, utan jag fick ett felmeddelande. Ett nytt försök med flv-export och det lyckades, så att jag kunde ladda ned Knovio-presentationen på YouTube.

Sedan kopierade jag inbäddningskoden av presentationen och klistrade in den på detta inläggs html-flik på min blogg. Min Knovio-presentation finns här nedanför.

Jag är inte riktigt nöjd med presentationen, eftersom bildkvaliteten är suddig. Jag lade märke till att man skall vara nogrann med fontstorleken i original PowerPoint-presentationen, så att den skrivna texten skulle vara tydligare än i denna presentation. CC-licensbilden kunde också vara litet större.Ritvas Knovio-prenika, Screencast-O-Matic-prenika och FlashBack-prenika ansökanJag har experimenterat under hösten 2012 med olika tjänster som erbjuder möjlighet av att spela in videoklipp med bild och ljud. Jag har stiftat bekantskap med:
- PowerPoint iSpring Pro
- SlideCast
- Knovio
- Screencast-O-Matic och
- FlashBack
samt gjort jämförelser, hur dessa olika möjligheter skiljer sig från varandra. Mitt val av dessa är 
Screencast-O-Matic, som jag anser att bäst betjänar mina behov och har ett användarvänligt gränssnitt.

Jag ber att få Knovio-, Screencast-O-Matic- och FlashBack-prenika.

Hälsningar
Ritva


måndag 19 november 2012

Ritvas Prezi-prenika ansökan

Jag har sparat på min blogg två videoklipp, som visar, hur man skapar ett Prezi-konto och en Prezi-presentation. Det är ca tre år sedan som jag skapade min första Prezi-presentation och tyckte att det var roligt, eftersom den är så annorlunda jämfört med vanliga PowerPoint-presentationer. Den inbäddade Prezi-presentationen om lagstiftning som styr bokföring var bland de första presentationerna som jag har skapat och använt i min undervisning.

Jag ändrade mitt öppna Prezi-konto till Edu Enjoy Prezi nu på hösten. Användargränssnittet har ändrat sitt utseende sedan jag har sist använt Prezi och det är tydligare än förut enligt min mening. Det nya för mig var också möjligheten av att skapa Prezi-presentationer gemensamt.

Jag anhåller nu att få en Prezi-prenika.

Hälsningar
Ritva

fredag 16 november 2012

Prezi-presentation

Prezi är en web-baserad tjänst med vars hjälp Du kan göra litet annorlunda presentationer. En del tycker att Prezi-presentationer är bättre jämfört med t.ex. PowerPoint-presentationer och en del gillar dem inte alls. Jag själv tycker om Prezi-presentationer, om de inte är alltför dynamiska. Med dynamiska menar jag att de inte skall gunga alltför mycket, eftersom då blir man snurrig i huvudet, när man följer en alltför gungande Prezi-presentation.

Prezi hittar Du i adressen www.prezi.com

Här nedanför finns Markus Häkkinens instruktionsvideo på finska, hur Du kan ta i bruk Edu Enjoy Prezi, vilket är gratis för lärare.
Här nedanför finns ett videoklipp på engelska, vilket visar "how to get started". Prezi-användargränssnitt har ändrats efter detta videoklipp och jag själv tycker att det nya användargränssnittet är tydligare att använda.Ritvas Prezi-presentation om lagstiftning som styr bokföring här nedanför.
Jag har bäddat in denna presentation på Fronter i merkonomstuderandes bokföringsrum.