fredag 16 november 2012

Prezi-presentation

Prezi är en web-baserad tjänst med vars hjälp Du kan göra litet annorlunda presentationer. En del tycker att Prezi-presentationer är bättre jämfört med t.ex. PowerPoint-presentationer och en del gillar dem inte alls. Jag själv tycker om Prezi-presentationer, om de inte är alltför dynamiska. Med dynamiska menar jag att de inte skall gunga alltför mycket, eftersom då blir man snurrig i huvudet, när man följer en alltför gungande Prezi-presentation.

Prezi hittar Du i adressen www.prezi.com

Här nedanför finns Markus Häkkinens instruktionsvideo på finska, hur Du kan ta i bruk Edu Enjoy Prezi, vilket är gratis för lärare.
Här nedanför finns ett videoklipp på engelska, vilket visar "how to get started". Prezi-användargränssnitt har ändrats efter detta videoklipp och jag själv tycker att det nya användargränssnittet är tydligare att använda.Ritvas Prezi-presentation om lagstiftning som styr bokföring här nedanför.
Jag har bäddat in denna presentation på Fronter i merkonomstuderandes bokföringsrum.

1 kommentar: