torsdag 25 oktober 2012

PowerPoint och ett tilläggsdel till det - iSpring Pro

Ifall Du är intresserad av att testa PowerPoints tilläggsdel här finns en länk, som hjälper Dig att göra det.

Här finns en engelsk presentation av iSpring Pro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar